Allmänna arbetsdagar 2014

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Medlemmar med bryggplats som har arbetsplikt ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt, vid minst en allmän arbetsdag eller alternativt arbete per år. Medlemmen ansvarar själv för att signera närvarolistan, vid deltagande. Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

För att underlätta planeringen av arbetet ber vi dig att skicka ett e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se med ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, helst senaste en vecka innan aktuell arbetsdag.

Planerade arbetsdagar

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

För närvarande finns inga flera planerade arbetsdagar under 2014.

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset, ev latrinkärlsbyte samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Förutsättning är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

Vecka Medlemsnr Namn
26 511 Ulf Larsson
28 534 Christina Älenmark
30 39 Thomas Frånlund
32 34 Per-Arne Johansson
34 90 Tommy Karlsson
36 976 Lars Ahlenbäck

Genomförda arbetsdagar

 Lördagen den 20 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Röjde sly och mindre buskar/träd.

Ansvarig arbetsledare var: Mats Riiga

Lördagen den 14 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Rengöring från näckrosor runt brygga 1. Målning av fönster på båthuset.

Ansvarig arbetsledare var: Joacim Hård

Lördagen den 10 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Fylla i jord i håligheter i gräsmattan. Byte bombojar. Röjning av sly.
Ansvarig arbetsledare var : Mattias Norling och Joacim Hård

Lördagen den 12 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Byte av dåliga brädor på bryggor/ramper/kaj, inoljning av bryggor, kaj och paviljong. Målning av fönster. Rensa takrännor på klubbhuset.

Ansvarig arbetsledare var: Henrik Söderberg

Söndagen den 23 mars 08:00-16:00

Genomförda aktiviteter: Montering av bommar på brygga 3.

Stort tack till alla medlemmar hörsammade vår vädjan och som på ganska kort varsel (en vecka) ställde upp och hjälpte till att montera bommar. Vi var närmare 30 personer på plats. Lite bilder från bommonteringen finns i vårt bildgalleri.

Bommar monterades och det var god åtgång på franska bultar under dagen. Det var ett snabbt gäng som var på plats och att många hade tagit med sig bra verktyg/skruvdragare, så hade vi alla bommar på plats redan 10:00. Efter det att klubben bjudit på lite korv och kaffe så skruvades resterande franska bult på plats. Vi avslutade med att alla bryggplatser fick märkskyltar.
Arbetsdagen avslutades mellan 11:00 och 12:00.

Ansvarig arbetsledare var: Mattias Norling

Genomförda arbetsdagar 2013

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2014-11-01