Allmänna arbetsdagar 2015

Bestorps Båtklubb drivs i föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2012.

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistan.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

För att underlätta planeringen av arbetet ber vi dig att skicka ett e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se med ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, senaste 5 dagar innan aktuell arbetsdag.

Kommer det många oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 11 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Byte av dåliga brädor på bryggor/ramper/kaj, inoljning av bryggor, kaj och paviljong. Rensa takrännor på klubbhuset.

Ansvarig arbetsledare var: Henrik Söderberg

Lördagen den 9 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Fylla i jord i håligheter i gräsmattan och justera vägytor.  Röjning av sly. Justering av bommar på brygga 3 och 1.

Ansvarig arbetsledare var: Joakim Hård

Lördagen den 13 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Rengöring från näckrosor runt brygga 1.

Ansvarig arbetsledare var: Mattias Norling

Lördagen den 19 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Ändrade bredd på 8 bryggplatser på brygga 2, Röjde sly och mindre buskar/träd, Målning av fönster på klubbhuset, förbättring av infartsvägen.

8 bryggplatser på brygga 2 breddades genom att ta bort bryggplats 255 och fördela den på plats 256 till 262. Bryggplats 256 till 262 är nu 2,5m breda. Bryggplatsskyltar har också flyttas så att numren stämmer inifrån land och ut. Bryggplats 256-267 har sänkts ett nummer.

Ansvarig arbetsledare var: Mats Riiga

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset, ev latrinkärlsbyte samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Förutsättning är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

Vecka Medlemsnr Namn
26  90 Tommy Karlsson
28 34 Per-Arne Johamsson
30  534 Kicki Älenmark
32  39  Thomas Frånlund
34  511 Ulf Larsson
36  976 Lars Ahlenbäck
42 12 Peter Wilhelmsson

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2014

Genomförda arbetsdagar 2014

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297, alternativt material Makrolon, Lexan.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2015-10-24