Allmänna arbetsdagar 2016

Bestorps Båtklubb drivs i föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2012.

Allmänna arbetsdagar görs tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistan.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

För att underlätta planeringen av arbetet ber vi dig att skicka ett e-post till arbete@bestorpsbatklubb.se med ditt namn, medlemsnr och vilken arbetsdagen du planerar delta på, senaste 5 dagar innan aktuell arbetsdag.

Kommer det många oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 16 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Justering av bomboj på brygga 3 samt översyn av övriga bombojar gjordes. Yttre trappan på Båthuset som var dålig revs. Byte av dåliga brädor på bryggor/ramper/kaj. Rensning av takrännor på klubbhuset.
Ansvarig arbetsledare: Mats Riiga

Lördagen den 14 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av kvarvarande bryggor, kaj och paviljong. Reparation av dåliga brädor på bryggor, kaj. Rensa ut skräp/material ur båthuset, sortera och slänga.
Ansvarig arbetsledare: Joacim Hård

Medtag gärna: Arbetshandskar, hylsnyckelsats, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)

Lördagen den 11 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Rengöring från näckrosor runt brygga 1. Fylla i jord i håligheter i gräsmattan och justera vägytor.  Röjning av sly. Genomgång av dasset.
Medtag gärna: Arbetshandskar, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm)
Ansvarig arbetsledare: Björn Ericsson

Lördagen den 17 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Rensa ut skräp/material ur båthuset, sortera och slänga. Röja sly och mindre buskar/träd, förbättring av infartsvägen, fylla i håligheter och justera vägytor.
Medtag gärna: Arbetshandskar, grensax, såg.

Ansvarig arbetsledare: Björn Ericsson, Bernt Karlsson

Alternativt arbete

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, utedasset, ev latrinkärlsbyte samt plocka upp skräp i hamnområdet. Städutrustning finns i klubbhuset.

Förutsättning är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

Vecka Medlemsnr Namn
26  90 Tommy Karlsson
28  609 Gustav Danielsson
30  534 Kicki Älenmark
32  39 Thomas Frånlund
34  511 Ulf Larsson
36  602 Henrik Johansson
38  12 Peter Wilhelmsson
41 976 Mats Ahlenbäck

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2015

Genomförda arbetsdagar 2015

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297, alternativt material Makrolon, Lexan.
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2016-09-17