Allmänna arbetsdagar 2020

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år.  Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 18 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Montering av entresolplan i båthuset. Inoljning av bryggor. 

Ansvarig arbetsledare var: Gunnar Karlsson med stöd från Styrelsen av Jonas Ridderström.

Medtag gärna: Arbetshandskar, skruvdragare, verktygslåda (hammare, hovtång, kofot mm).

Lördagen den 9 maj 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Montering av entresolplan i båthuset slutfördes. Återhämtning av material från förråd i Hovetorp . Inoljning av kvarvarande bryggor och paviljong.

Ansvarig arbetsledare var: Mats Pettersson och Joacim Hård

Medtag gärna: Arbetshandskar, släpkärror, elektrisk kap/gersåg, skruvdragare bits T25, verktygslåda.

Lördagen den 13 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Återhämta av bommar från förråd i Hovetorp. Ta upp sjunktimmer vid gästplatser vid brygga 3. Köra skräp till återvinningstation, ta bort näckrosor vid brygga 1, justering och byte av dåliga bombojar, byte av dåliga brädor på bryggor/ramper, rensning av hängrännor på klubbhuset.

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Vi ber alla respektera att inte komma vid minsta sjukdomssymtom eller om du tillhör riskgrupp, utan nyttja möjligheten att välja en senare arbetsdag eller alternativt arbete. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och kan komma att ställa in om dessa ändras.

Ansvarig arbetsledare: Mats Riiga

Medtag gärna: Arbetshandskar, bågfil, spade, skruvdragare med bits, verktygslåda.

Lördagen den 19 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Montering spiraltrapp till entersolplanet i båthuset, montering övergång till stuprör, byggde ramp till gästtoalett, satte väv i gästtoaletten, monterade räcke på entersolplanet i båthuset.

Ansvarig arbetsledare: Göran Engzen, Michael Lööw, Mats Riiga

Utöver städning så kommer vi i år se om vi kan ordna annat enskilt arbete för medlemmar som vill genomföra sin arbetsplikt enskilt för att undvika folksamlingar på allmänna arbetsdagar.

Alternativt arbete

Enskilt arbete

I dessa Corona tider är det fler medlemmar som angett att de gärna jobbar enskilt. Styrelsen har tagit fram ett antal arbetsuppgifter som behöver ske i båthamnen som vi önskar medlemmar till.

Dessa enskilda arbeten är alternativa aktiviteter för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Arbetsuppgiften ska vara klar under den vecka som anges som senast enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad Arbetsuppgift via arbete@bestorpsbatklubb.se.

ArbetsuppgiftMedlemNamn
Byggnation av gästtoalett i klubbhuset, byggmässiga delen inkl väggar och dörrbyte, klart vecka 35. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. Flera medlemmar kan utföra uppgiften tillsammans.82, 567 Claes-Göran Bergman,
Gunnar Karlsson
Spackla och slipa gästtoaletten klart vecka 37. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. (Klart)673Stellan Jacobsson
Sätta väv i gästtoaletten klart vecka 38. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. (Klart)Gjordes på arbetsdagen 19/9.
Måla tak och väggar i gästtoaletten klart vecka 39. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. (Klart)672Christer Rahmqvist
Montera VVS i gästtoaletten i klubbhuset, klart vecka 41. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto.536Hans Dunder
Renovera klubbmärket till båthuset skrapa rent, grundmåla, måla vitt, klart vecka 37. Du ska verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. (Klart)
Dekoration av klubbmärket (Klart)
86, 84Curt Edberg
Hans Matsson
Justera strålkastare vid bryggorna inkl rörelsevakter, justera parkstolpar avseende byta ljuskällor inkl rengöra lampkupor, klart vecka 38. Du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto. (Klart)84Hans Matsson
Köpa och transportera hem material till arbetsdagen den 19/9, till gästtoalettramp och räcken i båthuset samt, senast till den 18/9. Du svarar för transport med tex bil och kärra alternativt hyrda kärra. Klubben ersätt utlägg för material ev vagnhyra mot kvitto. (Klart)82Claes-Göran Bergman
Transportera vindsurfingbrädor (skänkta till klubben) till återvinningen för att skänkas/kastas, ligger vid parkeringen till Sågarholmen, klart vecka 38. Du svarar för transportsätt. (Klart)663Claes Broman
Ta upp sjunktimmer 3 st utanför brygga 3, klart vecka 38. Du svarar för att få upp dem och lägga dem på hamnområdet vid kajen. Flera medlemmar kan utföra uppgiften tillsammans. (Kunde ej genomförs då stolpar sitter fast i dyn)81, 72Tomas Larson, Johan Wikner
Transportera sjunktimmer till återvinningen, klart vecka 40. Du svarar för transport med tex bil och kärra alternativt hyrda kärra. Klubben ersätt utlägg för ev vagnhyra mot kvitto. (Ersätt med annan transport)

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, (gästtoa när den är klar) samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset. Arbetet kommer inte noterats som klart förrän svar lämnats i den enkät som kommer finns tillgänglig här, som återkoppling på utfört arbetet.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
15618Lotta Larsson
2112Peter Wilhelmsson
25511Ulf Larsson
27609Gustav Danielsson
29656Peter Lamberth
31602Henrik Johansson
3352Kent Alenbrand 
3590Tommy Karlsson
37618Lotta Larsson 
39724Lars Arwidson 
41727 Mats Ahlenbäck

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2019

Genomförda arbetsdagar 2019

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2020-10-16