Allmänna arbetsdagar 2019

Bestorps Båtklubb drivs i föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Eftersom vi inte har tillgång till hamnområdet pga av saneringen så planeras inga allmänna arbetsdagar under våren och sommaren 2019, vi återkommer med planering inför hösten efter saneringen.

Allmänna arbetsdagar kommer göras tillgängliga här på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistan.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En medlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Men om en medlem inte under 3 år i rad inte deltagit själv eller via ombud. Så är medlemmen inte längre en aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Eftersom vi inte har haft tillgång till hamnområdet pga av saneringen så har inga allmänna arbetsdagar genomförts 2019. Vi planerar arbeten under 2019.

Huvudsakliga aktiviteter planeras vara:

  • Lägga golv på entresolplanet i båthuset och ordna trapp
  • Bygga gästtoalett i klubbhuset
  • El och belysning i båthuset
  • El och vatten till bryggorna
  • Fixa på området

Arbetsgrupp för gästtoalett

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan vara intresserade av att ingå i arbetsgrupp för att bygga gästtoaletten i klubbhuset efter att saneringen är klar, som alternativ till arbetsplikt under ett par år.  Anmäl intresse till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Alternativt arbete

Städning brukar vara en alternativ aktivitet för den som önskar. Eftersom vi inte har haft tillgång till klubbhuset under 2019 så utgår även städning.

Genomförda arbetsdagar 2018

Genomförda arbetsdagar 2018

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten

Fönsterstorlek i båthuset 3mm glas 345×238 resp 345×297, alternativt material Makrolon, Lexan.
Elfel anläggnings ID: 735999114997470745  leverantör Eon support 0771-88 00 22.

Sidan senast ändrad 2020-02-09