Vad erbjuder vi?

Bestorps båtklubb erbjuder alla

 • Härlig miljö
 • Paviljong med bord och grillplats
 • Torrtoalett
 • Dricksvattenkran
 • Båtramp i betong, icke medlemmar 100kr/tillfälle.
  Nyckel till båtrampsbommen lånar du i ICA affären i Bestorp.
 • Gästplatser finns för två båtar, längst ut på brygga 3, med boj. Sätt alltid en lapp med namn och mobilnummer på båten, innan du lämnar båten på gästplatsen. Gäster får ligga ett dygn på en gästplats, utan avgift. Därefter 100kr/dygn, dock max 14 dygn.
  Betala till båtklubbens Swish 123 612 21 05, märk betalningen med Gästplats, “namn”. Alternativt betala till båtklubbens bankgiro 5640-1847. För frågor kontakt via styrelsen@bestorpsbatklubb.se
  Genom att använda båtklubbens gästplats, så godkänner du och accepterar att följa båtklubbens regler för båthamnen.

Medlemskap

Båtklubben har ca 180 medlemmar som erbjuds:

 • Fri tillgång till båtramp i betong
 • Möjlighet att via mobiltelefontillgång till klubbhus inkl bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk. Vattnet och därmed toaletten är avstängt vintertid, när det är minusgrader. 
 • Rätt att under 2 dygn ställa båtvagn på båtklubbens område under sommaren (1 juni tom 15 september).
 • Prenumeration på tidningen Båtliv som utkommer ca 6 ggr/år.
 • Möjlighet att få bryggplats
 • Rätt att lägga båten på båtklubbens område under vintern (16 september tom 31 maj), i mån av plats.
 • Möjlighet att få lägga din kanot på båtklubbens kanotställ i båthamnen.
 • Möjlighet att få lägga båten i båtklubbens båthus under vintern.
 • Möjlighet att teckna båtförsäkring hos Svenska Sjö.

Medlemskap innebär också

 • Hantera klubbens lokaler och utrustning på ett ansvarsfullt sätt
 • Agera ansvarsfullt inom hamnområdet
 • Efterleva båtklubbens regler och stadgar
 • Betala årlig medlemsavgift
 • Att som bryggplatsmedlem aktivt delta i klubben och utföra sin arbetsplikt

Hur blir jag medlem?

Anmälan medlemskap gör du via Svenska Båtunionens webbformulär enligt nedan.
Läs igenom nedanstående och fyll därefter i formuläret, så att uppgifterna blir korrekta.

Kryssa i enligt nedanstående utifrån vad du önskar.

 • Önskar sommarplats för att bli placerad i bryggplatskö.
 • Önskar vinterplats för att få ställa din båt under vintern på hamnområdet, det är separat kö till båthuset.
 • Bor del av året i Bestorp (postnummer 58965) då det påverkar tilldelning av bryggplatser enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb. Ange då adressen till platsen i Bestorp som du bor på del av året, i fältet Övrig information.
 • Mobil öppning för att få tillgång till båtramp och klubbhuset, dygnet runt. Du måste då också fylla i mobilnummer.
 • Söker endast medlemskap, för att endast ansöka om medlemskap och inte bryggplatskö. Du måste dock kryssa i Önskar sommarplats för att kunna spara, pga att vi använder SBU-standard formulär för köanmälan.

Anmälan dig via Svenska Båtunionens webbformulär.

Som ny medlem kommer får du ett välkomstbrev via e-post inom 2 veckor från oss med uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift. Har du inte fått någon återkoppling inom 2 veckor så kontakta oss via styrelsen@bestorpsbatklubb.se så att inget gått fel med din anmälan.

Information till medlemmar

Klubben skickar information via e-post, som resp medlem ansvarar för att ta del av. Även årsfaktura skickas den vägen.

Befintlig medlem som saknar e-post hänvisas till hemsidan samt de anslag som görs på klubbens anslagstavla i båthamnen.
Har du ingen e-post så har du här ett tips på hur du skaffar en gratis e-postbrevlåda?

Uppsägning av bryggplats eller medlemskap

Bryggplatskön

Klubben har totalt 102 bryggplatser i varierande storlek.
Omsättningen på bryggplatser varierar mellan åren, senaste åren har det varit 4-6 bryggplatser/år. Är du redan medlem men också vill ställa dig i bryggplatskö, se vilka uppgifter du ska lämna under ”Hur blir jag medlem?” ovan.

Styrelsen verkar aktivt för att få ”rätt båt” på ”rätt plats” avseende båtstorlek och bryggplatsstorlek, se bryggplatsbyten.

För närvarande har vi ca 45 personer i vår bryggplatskö. Under 2018 har tillkommit 25 medlemmar som ställt sig i bryggplatskön.

Tilldelning av bryggplatser sker i enlighet med Regler för Bestorps Båtklubb.

Tillfällig bryggplats

Intresserad av att:

Båthusplatskö

Finns det plats för ytterligare båtar i båthuset, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är alltid större möjlighet att få plats med en liten båt utan båtvagn än en stor båt.

Endast bryggplatsmedlemmar kan ställa sig i båthusplatskön.

Hur ställer jag mig i båthusplatskön? Skicka e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se i med följande uppgifter  Namn, medlemsnr, uppgifter om båten/båtvagnen (Båtvagn Ja/Nej, båtlängd, vikt med ev vagn, höjd från mark till båtens högst punkt på ev vagn). Övriga båtuppgifter hämtas från de uppgifter du lämnat för att ha din båt på en bryggplats.

Avgifter i båtklubben

Årliga avgifter

 • Medlemsavgift 350kr
 • Bryggplatskostnad 350kr/bryggbreddmeter
 • Vinterförvaring utifrån vikt för båt inklusive vagn:
  • Under 1 ton 500kr, förvaras uppe eller nere.
  • Över 1 ton 1000kr, förvaras i långskeppet nere

Engångsavgifter

Depositioner

 • Deposition för bryggplats 1500kr (minskar med 100kr/år för avskrivningar)
 • Deposition för arbetsplikt 500kr

Sidan senast ändrad 2018-08-31