Allmänna arbetsdagar 2021

Bestorps Båtklubb drivs i ideell föreningsform där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med förenings stadgar/regler som antagits på föreningsmöten samt med medlemmars svar i medlemsenkäten 2017.

Information om planerade arbetsuppgifter för de allmänna arbetsdagarna publiceras här och uppdateras löpande inför resp allmänna arbetsdag. Se även alternativt arbete nedan.

Bryggplatsmedlemmar har och ansvarar själva för att utföra sin arbetsplikt en gång per år, vid minst en allmän arbetsdag eller genom alternativt arbete. Kontroll sker emot signering på närvarolistor.

Arbetspliktsdeposition är inte menad som ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att tillfälligt stödja klubben ekonomiskt, när deltagande inte varit möjligt. En bryggplatsmedlem kan få förhinder av olika slag under en säsong. Om en bryggplatsmedlem under 3 år i rad inte gjort sin arbetsplikt själv eller via ombud, så är bryggplatsmedlem inte aktiv medlem utan en passiv varför bryggplatsen kan förloras. Enligt klubbens stadgar §2 kring aktiv resp passiv medlem.

Vi ber alla respektera att inte komma vid minsta sjukdomssymtom eller om du tillhör riskgrupp, utan nyttja möjligheten att välja en senare arbetsdag eller alternativt arbete. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och kan komma att ställa in om dessa ändras.

Mera information om arbetsplikt och allmänna arbetsdagar finns på
Regler för Bestorp båtklubb.

Arbetsdagar

Anmälan till aktuell arbetsdag gör du via Svenska Båtunionens schema system, schema för resp arbetsdag kommer publiceras senast 30dagar innan resp arbetsdag. Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord?”, på inloggningsidan.

Det är begränsat till 30 medlemmar per arbetsdag och kommer det flera oanmälda medlemmar till en allmän arbetsdag, så att planerade uppgifter inte räcker till. Då kan de oanmälda medlemmar bli avvisade från den aktuella arbetsdagen.

Klubben bjuder på fika under arbetsdagarna!

Lördagen den 17 april 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Inoljning av brygga 1 o 3, kaj och iläggningsbryggan, monterade klubbmärket på båthuset, breddade plats 202 -207 genom att flytta på bommar, monterade räcke vid rampen till gästtoaletten.

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvariga arbetsledare: Michael Lööw, Göran Engzen

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylssats för skruvdaragre, hylsnyckelsats, borr, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar.

Lördagen den 22 maj 09:00-12:00

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Genomförda aktiviteter: Monterade räcke vid rampen till gästtoaletten, monterat handledare på landgångarna till bryggorna, fixerat sidoröresler för landgången på brygga 3. Inoljning av brygga 2, paviljong och trapp till brygga 3. Montering av brädor på kajens utsida, fyllde i gropar i gräsmattan och sådde gräs.

Ansvarig arbetsledare: Mats Pettersson

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylsnyckelsats, borr, bågfil, geringssåg, cirkelsåg, arbetshandskar…

Lördagen den 12 juni 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Tog bort näckrosor vid brygga 1, drog vattenslang till brygga 2 och 3, fyllde i gropar i gräsmattan och sådde gräs.

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvarig arbetsledare: Michael Stragnefeldt

Medtag gärna: Skruvdragare, bitssats, hylsnyckelsats, borr, bågfil, verktygslåda, arbetshandskar…

Lördagen den 18 september 09:00-12:00

Genomförda aktiviteter: Montering av spännband under entresolplan för kanoter, justering av vattenslang mellan brygga 2 och 3, tog bort en stock (sjunktimmer) vid brygga 3.
Rensade hängrännor på klubbhuset, röjde sly och gräs, fyllde i gropar i gräsmattan och sådde gräs där.

Fika serveras ute och avstånd hålls.

Ansvarig arbetsledare: Gunnar Karlsson

Medtag gärna: Arbetshandskar, skruvdragare, bitssats, hylsnyckelsats, borr, bågfil, verktygslåda…

Alternativt arbete

Städning

Städning är en alternativ aktivitet för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Städningen ska ske valfri dag under vecka enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namn, medlemsnr till önskad vecka via arbete@bestorpsbatklubb.se.
Vart efter anmälan kommer in markeras vald vecka som bokade. När du genomfört städning är din arbetsplikt klar för året.

Städning omfattar klubbhuset inkl toaletten, gästtoaletten samt plocka upp skräp i hamnområdet. Checklista för städning finns ihop med städutrustning i klubbhuset. Arbetet kommer inte noterats som klart förrän svar lämnats i den enkät som finns länk till på checklistan i klubbhuset, som återkoppling på utfört arbetet.

Förutsättning för städning som alternativt arbete är att du har mobil öppning så att du kommer in i klubbhuset och kan fylla i enkäten via mobilen.

Städning görs av:

VeckaMedlemsnrNamn
1512Peter Wilhelmsson
21618Lotta Larsson
2390Tommy Karlsson
25656Peter Lamberth
27609Gustav Danielsson
29726Felix Olsson
31511Ulf Larsson
3352Kent Alenbrand
35724Lars Arwidson
37657Peter Norburg
41727Mats Ahlenbäck

Enskilt arbete

I dessa Corona tider är det fler medlemmar som angett att de gärna jobbar enskilt. Styrelsen har tagit fram ett antal arbetsuppgifter som behöver ske i båthamnen som vi önskar medlemmar till.

Dessa enskilda arbeten är alternativa aktiviteter för den som önskar. Utförs av en medlem per tillfälle. Arbetsuppgiften ska vara klar under den vecka som anges som senast enligt tabellen nedan. Anmäl dig med namnmedlemsnr till önskad Arbetsuppgift via arbete@bestorpsbatklubb.se.

För samtlig enskilda arbetsuppgifter gäller att du ska ha privat eller yrkesmässig erfarenhet inkl verktyg för arbetsuppgiften, klubben ersätt utlägg för material mot kvitto.

ArbetsuppgiftMedlemNamn
Ta bort ris skräp mot skogskanten. Klart86Curt Edberg
Montera VVS i gästtoaletten i klubbhuset, klart vecka 14. 536Hans Dunder
Transportera bort ris och skräp till återvinningen. Klart 672Christer Rahmqvist
Bygga och byta badstege brygga 2. Klart senast vecka 42.
Gräva ner fästet till infartsskyltar till hamn alt ordna jordankare och slå ner. Klart senast vecka 42.
Montera hylla och krockar i städskåpet i klubbhuset. Klart.663Broman Clas
Iordningställa grillplatsen, räta upp betongröret. Klart 84Hasse Mattsson
Iordningställa grillplatsen, ordna nytt passande grillgaller. Klart583Peter Mattsson

Förslag till förbättringar

Som medlem är du alltid välkommen med förslag på förbättringar runt klubben, som kan utföras som alternativt arbete. Styrelsen bedömer och beslutar om vilka arbetsuppgifter som kan anses utgöra alternativ arbetsplikt.

Genomförda arbetsdagar 2020

Uppgifter som kan vara bra att ha vid arbeten
Elfel elmätare FOM0000868817 leverantör Eon support 020-222424.

Sidan senast ändrad 2021-10-02