Kalendarium 2019

  • Årsmöte i Eklunda Bestorp onsdagen den 17 april 19:30.
  • Inga allmän arbetsdagar planeras under våren och sommaren 2019 pga saneringen.
  • Iläggning av båtar kan ske i Hovetorps båthamn som vi har samarbete med under säsongen 2019.
  • Inga allmän arbetsdagar genomfördes under 2019 pga att saneringen blev klar först i december.
  • Ingen plats för att uppställning av båtar på båtklubbens område, under våren, sommaren och hösten.
  • Ingen yta för uppställning av båtar i hamnområdet under vintern 2019/2020. Klubben har ordnat annan yta för för uppställning strax utanför Bestorp.
  • Upptagning av båtar via den nya båtrampen 7 december.
  • Gemensam inläggning i båthuset genomfördes lördagen den 7 december samt 14 december.
  • Ingen kranbil kommer under 2019.
  • Extra medlemsmöte tisdagen den 10 december 2019 klockan 19.30.

Genomförda aktiviteter 2018

Genomförda aktiviteter under 2018

Sidan senast ändrad 2020-02-09