Kalendarium 2020

 • Årsmöte i klubbhuset onsdag 25 mars, 19:30 , Båthamnen Bestorp
 • Allmän arbetsdag lördag 18 april
 • Gemensam sjösättning/tömning av båthuset lördag 25 april 9:00. Sista helgen i april
 • Ingen kranbilen planeras i år då inga båtar har förvarats på hamnområdet under vintern. Vi hänvisar till Hovetorps båtklubb för ev nyttjande av kranbil denna vår.
 • Inläggning av material/båtvagnar i båthuset lördag 9 maj 09:00.
 • Allmän arbetsdag 9 maj 09:00-12:00
 • Allmän arbetsdag 13 juni 09:00-12:00
 • Under perioden 1 juni tom 15 september får båtvagnar/båt endast stå tillfälligt uppställda (2 dygn) på båtklubbens område. Ingen permanent uppställning får ske under perioden.
 • Allmän arbetsdag 19 september 09:00-12:00
 • Gemensam uttagning av båtvagnar/material från båthuset är lördag 19 september 09:00.
 • Gemensam inläggning i båthuset lördag 3 oktober 9:00. Första helgen i oktober 
 • Kranbilen kommer lördagen den 10 oktober 08:00 och arrangeras i samarbete med Hovetorps båtklubb. För de som har behov av att få upp sin båt med hjälp av kranbil.

Genomförda aktiviteter 2020

Genomförda aktiviteter under 2019

Sidan senast ändrad 2020-10-03